Indienen van een schadeclaim

Heeft u letselschade opgelopen en wilt u hiervoor een vergoeding ontvangen? Dan kunt u dit door middel van een schadeclaim verhalen op de veroorzakende partij. Als u een schadeclaim gaat indienen is deze te verdelen in twee soorten schade.

  • Materiële schade
    Uw letselschade en eventuele andere beschadigingen van uw eigendommen
  • Immateriële schade
    Het verdriet en de pijn die u door de schade geleden heeft.

Als u te maken heeft met materiële schade kunt u aan de hand van uw eigendommen berekenen wat de juiste vergoeding is. Bij immateriële schade is dit echter veel lastiger. Daarom is het aan te raden om een specialist van De Letselschade Raetsman in te schakelen. Deze kan u hulp bieden bij het indienen van een schadeclaim.

Professionele hulp

Als u denkt dat u recht heeft op een schadevergoeding kunt u een afspraak maken met een letselschadespecialist. Deze kan u helpen met het indienen van een schadeclaim en ervoor zorgen dat u de schadevergoeding ontvangt waar u recht op heeft. In Best en in de omgeving van Best zetten onze specialisten zich 100% in voor uw zaak. Wij onderhandelen voor u met de wederpartij en spelen het zo dat u niet naar de rechter hoeft te stappen. Het kan gebeuren dat beide partijen niet tot een overeenkomst komen. Dan is de hulp van een rechter wenselijk. Ook dan kunt u gebruik blijven maken van de hulp van uw letselschadespecialist. In Best staan wij voor u klaar bij letselschade.